Bất Động SảnThông tin tổng hợp

Doanh nghiệp nhà nước sẽ không nhận được vốn

Hiện nay mới có những ý kiến doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Điều đó đang nhận những phản hồi ý kiến, xem thêm thông tin chi tiết tại: https://thanhnien.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-nha-nuoc-khong-duoc-su-dung-von-de-dau-tu-bat-dong-san-943248.html
Theo Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (DN) và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN sẽ có hiệu lực từ 1.5,DN nhà nước không được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ DN nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản), không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

TIN LIÊN QUAN

  • Kiểm soát doanh nghiệp độc quyền nhà nước
  • Tư nhân và kỳ vọng đóng góp 65% GDP
  • Thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước trong quý 1/2018
Nghị định 32 cho phép DN nhà nước cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của DN đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật.
Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty quyết định từng hợp đồng cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản có giá trị dưới 50% vốn chủ sở hữu ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc năm của DN tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản…
Với những quyết định này sẽ gây bất lợi cho doanh nghiệp nhà nước

Comments

comments

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *