Nằm trên phố Tôn Thất Tùng, JUS – Juice Up Saigon được biết với điểm đến trẻ trung, năng động với gam màu sáng, địa điểm “sống ảo” cực chất ở Sài Gòn .

Nằm trên phố Tôn Thất Tùng, JUS - Juice Up Saigon được biết với điểm đến trẻ trung, năng động với gam màu sáng, địa điểm "sống ảo" cực chất ở Sài Gòn .

Nằm trên phố Tôn Thất Tùng, JUS – Juice Up Saigon được biết với điểm đến trẻ trung, năng động với gam màu sáng, địa điểm “sống ảo” cực chất ở Sài Gòn .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *